בארות בחדשות

להתראות שיקגו, שלום נגב
ינואר 2011
מקור ראשון

 

For Liberal Olim, Southern Comfort
A nondenominational seed takes root in the Negev, partly inspired by a Chicago rabbi’s vision.
Monday, April 18, 2011
The Jewish Week

 

ציונות נטו
נובמבר 2011
ידיעות הנגב